Kontakt telefon: (065) 933.600

Saobraćajni znakovi

Znakovi obavještenja

Saobraćajni znakovi koji učesnicima u saobraćaju pružaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenosti do tih mesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi, kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna su ZNAKOVI OBAVEŠTENJA

znak "prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera" (III-1), koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera
znakovi "put sa jednosmernim saobraćajem" (III-2) i (III-2.1), koji obaveštavaju učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu;
znak "put sa prvenstvom prolaza" (III-3), koji označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta;
znak "završetak puta sa prvenstvom prolaza" (III-4), koji označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza
znak "označeni pešački prelaz" (III-6), koji označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz;
znak "podzemni ili nadzemni pešački prolaz" (III-7), koji označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz;
znak "slepi put" (III-9), koji označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz (slepi put).Položaj simbola u znaku III-9 mora da odgovara položaju slepog puta u odnosu na put na kome se postavlja taj znak;
znak "smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno" (III-10), koji označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno;
znak "prestrojavanje vozila" (III-11), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znaku III-11 treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima;
znakovi "broj puta" (III-17), "kilometraža puta" (III-17.1) i "broj puta, broj deonice puta I kilometraža" (III-17.2) koji označavaju broj puta, odnosno deonice i stacionažu puta;