Kontakt telefon: (065) 933.600

Organizacija i tok ispita

Ispitni centar regije Bijeljina

organizuje polaganje vozačkih ispita.

Sledećim redosledom i to:

  • poznavanje prve pomoći polaze se svakog četvrtka u tehničkoj školi "M.Pupin" stara "Sup" škola, sa početkom od 15:00h
  • poznavanje saobraćajnih propisa polaže se svakog četvrtka u tehničkoj školi "M.Pupin" stara "Sup" škola, sa početkom od 16:00h

Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu ličnu kartu i hemijsku olovku.

Polaganje praktičnog dijela vozačkog ispita obavlja se svake sedmice i to sreda, četvrtak i petak, a svaki kandidat dan ranije dobije tačno vreme početka svog ispita.

Kandidat je dužan da kod sebe ima ličnu kartu i vozačku dozvolu ako polaze za veću odnosno profesionalnu kategoriju.

Svaki kandidat mora kod ispitivača da potpiše prijavu za polaganje ispita.

Svaki ispit iz praktičnog dijela
počinje sa pregledom vozila prije upotrebe
pred komisijom u koji spada sledeće :

  • ako se polaže za "B"kat. kandidat mora da se uvjeri da vozilo nije fizički oštećeno, pregled pneumatika i svjetlosne signalizacije, zatim pod haubom da provjeri i pokaže gdje se sipa ulje u motor, gdje se isto mjeri, ulje za kočnice, tečnost za hlađenje motora i tečnost za brisače, zatim mora da nabroji obaveznu opremu vozila u koju spada: rezervni točak sa ključem i dizalicom, rezervni komplet sijalica, prva pomoć, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao, sajla za vuču, protiv požarni aparat i u zimskim uslovima lanci za sneg.
    Takođe mora da nabroji dokumentaciju koju vozilo mora da posjeduje a to je: saobraćajna dozvola, vlasnička dozvola, evropski izvještaj o nezgodi i stiker nalepnica kao dokaz o registraciji.
  • ako se polaze za "C1" ili "C" kat. kandidat mora da se uvjeri da vozilo nije fizički oštećeno, pregled stranica da li su zatvorene i tovara da li je obezbjedjen, pregled pneumatika i svjetlosne signalizacije, zatim pod haubom da provjeri i pokaže gdje se sipa ulje u motor, gdje se isto mjeri, ulje za kočnice, tečnost za hlađenje motora i tečnost za brisače, ako vozilo ima hidraulično kvačilo da pokaže gdje se sipa ulje za isto i ulje za servo upravljač, zatim da objasni kakva je vrsta kočnice na vozilu ako je zračna da objasni princip rada iste i da navede pod kojim pritiskom zraka može da se pokrene vozilo.
    Zatim mora da nabroji obaveznu opremu vozila u koju spada: 2 rezervna točka sa ključem i dizalicom, rezervni komplet sijalica, prva pomoć, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao, kruta veza ili ruda za vuču koja mora biti baždarena, protiv požarni aparat i u zimskim uslovima lanci za sneg, lopata i vreća sa pijeskom, klinaste podmetače za točkove.
    Zatim mora da objasni šta je tahograf i šta mjeri isti (brzinu kretanja vozila, radno vreme vozača i broj pređenih km) i da navede da se u isti upisuje ime i prezime vozača, relacija, datum vožnje, reg. broj vozila i početno stanje kilometara na satu.

Posle pregleda vozila kandidat sjeda u isto, izvlači ispitnu rutu obavlja priremne radnje za kretanje i ispit počinje.
Vreme trajanja ispita je od 25 do 40 minuta gradske vožnje u koju su uključeni sledeći elementi (polukružno okretanje, okretanje vožnjom unazad, parkiranje u realnim uslovima, kretanje pod ručnom kočnicom) nakon čega se kandidat vraća na polazno mjesto i saopštavaju mu se rezultati ispita.