Kontakt telefon: (065) 933.600

Saobraćajni znakovi

Znakovi izričitih naredbi

Saobraćajni znakovi kojima se učesnicima u saobraćaju na putu stavljaju do znanja zabrane, ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati su ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

znak "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" (II-1), koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi;
znak "obavezno zaustavljanje" (II-2), koji označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi;
znak "zabrana saobraćaja u oba smera" (II-3), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;
znak "zabrana saobraćaja u oba smera" (II-3), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;
znak "zabrana saobraćaja u jednom smeru" (II-4), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak;
znak "zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice" (II-5), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede;
znak "zabrana saobraćaja za autobuse" (II-6), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse;
znak "zabrana saobraćaja za teretna vozila" (II-7), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku iz ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;
znak "zabrana saobraćaja za cisterne" (II-8), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode;
znak "zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije" (II-9), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije; znak "zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete" (II-9.1), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne terete;
znak "zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice" (IIkoji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice; znak "zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo" (II-10.1), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila na koja vuku priključno vozilo; 11)
znak "zabrana saobraćaja za traktore" (II-11), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore;
znak "zabrana saobraćaja za motocikle" (II-12), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl; 13)
znak "zabrana saobraćaja za mopede" (II-13), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle;
znak "zabrana saobraćaja za bicikle" (II-14), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle
znak "zabrana saobraćaja za zaprežna vozila" (II-15), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila;
znak "zabrana saobraćaja za ručna kolica" (II-16), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica;
znak "zabrana saobraćaja za pešake" (II-17), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake;
znak "zabrana saobraćaja za sva motorna vozila" (II-18), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila;
znak "zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna vozila" (II-19), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila i zaprežna vozila; znak "zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom" (II-19.1), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Na znaku se mogu kombinovati simboli sa znakova II-6 do II-15. Znak II-19.1 može imati najviše dva simbola, ukoliko se postavlja u naseljenom mestu odnosno tri simbola van naseljenog mesta;
znak "zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu" (II-20), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija širina prelazi širinu označenu na znaku
znak "zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu" (II-21), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku
znak "zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu" (II-22), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku
znak "zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje" (II-23), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku;
znak "zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu" (II-24), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupovima vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku
znak "najmanje odstojanje između vozila" (II-25), koji označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju kojeg se vozači moraju pridržavati;
znak "zabrana skretanja ulevo" (II-26), koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno; znak "zabrana skretanja udesno" (II-26.1), koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno; 27)
znak "zabrana polukružnog okretanja" (II-27), koji označava mesto na kome je zabranjeno polukružno okretanje;
znak "zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice" (II-28), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lake tricikle i lake četvorocikle;
znak "zabrana preticanja za teretna vozila" (II-29), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t pretiču druga motorna vozila osim motocikla bez prikolice, mopeda, lake, tricikle i lake četvorocikle. Ako je uz znak iz stava 1. ove tačke dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, zabrana preticanja odnosi se samo na teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;
znak "ograničenje brzine" (II-30), koji označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom (u km/h) većom od brzine koja je označena na znaku. Ako je na znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;
znak "zabrana davanja zvučnih znakova" (II-31), koji označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;
znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja" (II-32), (II-32.1), (II-32.2) koji označava blizinu carinarnice, policije ili naplatnog mesta za putarinu odnosno mesta gde se vozilo mora zaustaviti iz razloga označenog na znaku;
znak "prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera" (II- 33), koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera;
znak "naizmenično parkiranje" (II-37), koji označava deo puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane.
znak "zabrana zaustavljanja i parkiranja" (II-34), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila;
znak "zabrana parkiranja" (II-35), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.
znak "naizmenično parkiranje" (II-36), koji označava deo puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u neparne dane;